‫ما‪ ‬کی‪ ‬هستيم‬

‫‪ ‬اين‪ ‬گروه‪ ‬با‪ ‬کمک‪ ‬دانشجويان‪ ‬رشته‪ ‬های‪ ‬مختلف‪ ‬دانشگاه‪ ‬گتينگن‪ ،‬ايجاد‪ ‬شده‪ .‬هدف‪ ‬اصلی‪  ‬اين‪ ‬گروه‪  ‬مشاوره‪ ‬رايگان‪ ‬در‪ ‬کارهای‪ ‬حقوقی‪ ‬پناهندگان‪ ‬است‪.‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪ ‬کار‪ ‬اين‪ ‬گروه‪ ‬خيريه‪ ‬از‪ ‬يه‪ ‬لحاظ‪ ‬می‪ ‬خواد‪ ‬به‪ ‬مهاجران‪ ‬در‪ ‬مشاوره‪ ‬حقوقی‪ ‬و‪ ‬پناهندگيشون‪ ‬کمک‪ ‬کند‪ ،‬و‪ ‬از‪ ‬يه‪ ‬لحاظ‪ ‬ديگر‪ ‬به‪ ‬دانشجويان‪ ‬اين‪ ‬فرصت‪ ‬را‪ ‬بدهد‪ ‬که‬
‫‪ ‬کاری‪  ‬را‪ ‬که‪ ‬در‪ ‬دانشگاه‪ ‬ياد‪ ‬گرفتند‪ ‬را‪ ‬انجام‪ ‬دهند‬
‫‪ ‬ما‪ ‬با‪ ‬وکيلهای‪ ‬با‪ ‬تجربه‪ ‬کار‪ ‬می‪ ‬کنيم‪ ‬که‪ ‬کيفيت‪ ‬کارمون‪ ‬بالا‪ ‬باشه‪ .‬اين‪ ‬پروژه‪ ‬در‪ ‬شهرهای‪ ‬مختلف‪ ‬با‪ ‬موفقيت‪ ‬اجرا‪ ‬شده.‬ ‫‪ ‬‬