‫‪ ‬شورای‪ ‬مشورتی‬

‫‪ ‬ما‪ ‬ميخواهيم‪ ‬کيفيت‪ ‬کارمون‪ ‬بالا‪ ‬باشه‪ ‬و‪ ‬به‪ ‬همين‪ ‬دليل‪ ‬با‪ ‬وکيلهايی‪ ‬که‪ ‬درسشان‪ ‬تمام‪ ‬شده‪ ‬کار‪ ‬می‪ ‬کنيم‪ .‬آنها‪ ‬شورای‪ ‬مشورتی‪ ‬ما‪ ‬را‪ ،‬که‪ ‬قسمت‪ ‬مهمی‪ ‬از‪ ‬کارمان‬
‫‪ ‬هست‪ ،‬را‪ ‬تشکيل‪ ‬داده‪ ‬اند‬
‫‪ ‬‬
‫ل‪ ‬کردن‪ ‬سوالهای‪ ‬حقوقی‪ ‬در‪ ‬مشاورها‪ .‬و‪ ‬ايشان‪ ‬مشاوران‪ ‬جديد‪ ‬را‪ ‬تدريس‪ ‬ميدهند‪.‬‬ ‫‪  ‬در‪ ‬کارمان‪ ‬ميکنند‪ .‬مثل‪ ‬ح‬
‫‪  ‬اوضاع‪ ‬شورای‪ ‬مشورتی‪ ‬از‪ ‬ما‪  ‬پشتيبانی‬
‫ّ‬
‫‪ ‬ما‪ ‬بسيار‪ ‬خوشحال‪ ‬هستيم‪ ‬که‪ ‬تا‪ ‬الان‪ ‬اين‪ ‬نفرات‪ ‬به‪ ‬عنوانه‪ ‬عضو‪ ‬شورای‪ ‬مشورتی‪ ‬از‪ ‬ما‪ ‬پشتيبانی‪  ‬ميکنند‪:‬‬

 

Sven Adam
Rechtsanwalt; Schwerpunkte: Sozial-, Straf-, Polizei-, Ordnungs- und Versammlungsrecht

Claire Deery
Rechtsanwältin; Schwerpunkte: Verwaltungsrecht insb. Asyl- und Ausländerrecht, Sozialrecht und Strafrecht

Paulo Dias
Rechtsanwalt; Schwerpunkte: Asyl- und Ausländerrecht und Strafrecht

René Erfurth
Richter (Arbeitsrecht)

Dr. Michael Müller Schwefe
Richter am Verwaltungsgericht Kassel a.D

Inga Nielsen-Schmidt
Rechtsanwältin; Schwerpunkte: Ausländerrecht, Arbeitsrecht, Familienrecht, Sozialrecht, und Verkehrsrecht

Silke Schäfer
Rechtsanwältin; Schwerpunkte: Asyl- und Ausländerrecht, Strafrecht und Arbeitsrecht

Dinah Stollwerck-Bauer
Rechtsanwältin; Schwerpunkte: Verwaltungsrecht und Verkehrsrecht