سامت

Law Clinic Mail: ‫لطفاً‪ ‬اگر‪ ‬سوالی‪ ‬يا‪ ‬پيشنهادی‪ ‬دارين‪ ،‬که‪ ‬می‪ ‬خواهيد‪ ‬با‪ ‬ما‪ ‬در‪ ‬تماس‪ ‬بگذاريد‪ ،‬لطفا‪ ‬به‪ ‬اين‪ ‬آدرس‪ ‬ايميل‪ ‬بنويسيد‬

 

E-Mail Vorstand:‫‪ ‬اگر‪ ‬دليل‪ ‬تماستون‪ ‬مربوط‪  ‬به‪ ‬هيأت‪ ‬مديری‪ ‬ميشود‪ ،‬لطفا‪ ‬به‪ ‬اين‪ ‬آدرس‪ ‬ايميل‪ ‬بنويسيد‬

‫‪ ‬مشاوره‪ ‬در‪ ‬ساختمان‪ ‬آستا‪ ،‬که‪ ‬از‪ ‬دانشگاه‪ ‬گوتينگن‪ ‬هست‪ ،‬برگزار‪ ‬ميشود‪) ‬در‪ ‬طبقه‪ ‬همکف)‪:‬‬
Goßlerstraße 16a
37073 Göttingen