مشاوره حقوقی

به عنوان بخشی از فعالیت ما، ما به کسانی كه نيازمند راهنمايي  و كمك در زمينه موارد حقوني و قانوني هستند، مشاوره حقوقی رایگان و کمک های دیگر پیشنهاد می کنیم. کار ما محدود به مشاوره حقوقی خارج از دادگاه در قوانين پناهندگی و مهاجرت و همچنین در زمینه حقوق کار و قانون اجتماعی، در شرايطي که مربوط به قوانين پناهندگی و مهاجرت باشد، است. برای متقاضيان  کمک نیز امکان تحت  نظارت طولانی مدت و در نتیجه نظارت نزديك تر و دقیق تر وجود دارد. در چنین موارد، مشاورین حقوقی، که به عنوان وکیل عمل می کنند، منافع ارباب رجوع را در روندهاي اداری نمایندگی می کنند. با این حال، سازمان „کلینیک قانون پناهندگان گوتینگن“  خود را به هیچ وجه جایگزین خدمات حقوقی نمی کند. ما، به عبارت ديگر،  از طریق فعالیت هاي مان به کسانی که به دنبال کمک  هستند – به ویژه کسانی كه به دلايل مشكلات مالي که نمی توانند از مشاوره وکیل بهره ببرند- دسترسی بدون هزینه به مشاوره حقوقی و در نتیجه فرصت های برابر را بین متقاضيان كمك و آژانس های دولتی درگیر فراهم كنيم.

چطور؟

 به عنوان بخشی از ساعتهای مشاوره همگاني مان، ما به مهاجران، به ویژه پناهجویان و پناهندگان، مشاوره حقوقی رایگان در زمینه حقوق پناهندگی و مهاجرت و نیز در زمینه حقوق کار و حقوق اجتماعي  ارائه می دهيم. مراجعه در تمامي زمانهاي مشاوره همگاني بدون ثبت نام مي باشد

براي چه؟

ما همچنین به اطلاعات گيري در زمينه روند رسیدگی به پرونده پناهندگی، رسیدگی به پرونده ها، پيوستن به خانواده، شرايط اقامت، نفی بلد یا کوچ اجباری، پرونده های دوبلین، تابعيت، اطلاعات در مورد اقدامات قانونی،  سوالات در مورد قانون اجتماعی (AsylbLG، SGB ​​II، SGB XII) و سوالات مربوط به قانون كار و كارگر است، كمك مي كنيم

لطفا  توجه داشته باشید که هیچ مشاور حقوقی از طریق ایمیل، تلفن یا فیس بوک امکان پذیر نیست. برای این منظور، لطفا از زمان مشاوره رايگان استفاده کنید

 کجا؟

:در حال حاضر ما ساعاته مشاوره را در دو محل ارائه می دهیم

General Student Committee (AStA) of:
Georg-August-Universität Göttingen
Goßlerstraße 16a, 37073 Göttingen

چهارشنبه ها صبح ها از ساعت ١٠:٠٠ تا١٢:٠٠ و عصرها از ساعت ١٨:٠٠ تا ٢٠:٠٠ در

Welfenstraße 5, 34346 Hann. Münden

هر سومين سه شنبه از ساعت ١٨:٠٠ تا ٢٠:٠٠ در