Şêwirdarîya Hiquqî:

Di çarçoveya xebate xwe de em Şêwredana qanunî ji Alîkarxwazan belaş pêşgeşdikin ü herwiha Alîkarîyên din jî. Ev karê me di warê Şêwirdana derdadgehî de ye, yê di warê zagona penaberî ü biyanî de ye; herwiha di warê Kar ü civaksazîyê de eger ku ev girêdayî zagona penaberî ü biyanî bin. Jibo Alîkarxwazan pêkana lêxwedîderketina demdirêj ü jinêz ve heye. Di rewşek wisa de Şewirmendên qanunî wek berdevkên/wekîlên we nünertîya bercewendîyên we di pêvajoýan Karmendî de li xwe digirin. Lêbelê ( Komela die Refugee Law Clinic Göttingen e.V ) xwe ti carekî wek berdêlekî ji karê parêzerî re nabîne. Bêhtirî vê em dixebitin dako em ji Alîkarxwazan re rêyekî bê pere vekin, dako ewjî karibin Şêwredana qanunî bistînin. Bi vê yekê jî em dixwazin wekhevîya derfetan navbera wan ü sazîyên dewletê de hilbirînin.

Çawa? – Di çarçoveya demên axiftina de em Şêwredana qanunî belaş derbarê zagona penaberî ü biyanî ü herwiha ya kar ü civaksazîyê de pêşgêşî Koçberan dikin ü bi teybetî ji penaber ü revende re. Hün karin bê pêşdaxeberdan werin demên axiftina me.

Cî? – Em alîkarîya we dikin jibo agahdarbüna li ser pêvajoya penaberîyê, xweamedekirina ji lêpirsînê re, komkirina malbatê, şansên we yên mayînê, derkirinê, Pevajoya Dublinê, hemwelatibünê; herwiha agahîyên pêvajoya gilîyê ü pirsên li ser mafê civakî ( AsyllbLG, SGB ll, SGB XII ) ü pirsên liser mafdarîya kar.

Li Ku? – Di dema niha de em dema axiftina xwe li du cihan pêşgeşdikin:

Beratungsort Stadt Göttingen:
Allg. Studierendenausschuss (ASTA) der Georg-August-Universität Göttingen
Goßlerstrasse 16a
37073 Göttingen
Çarşemê Seet 10-12 ü 18-20

Beratungsort Landkreis Göttingen:
Welfenstraße 5
34346 Hann. Münden
Her Sêşem ê Sisê li Mehkî da, Seet 18-20